ኣብ ኒው ዮርክ ዝነበሩ ብሉጻት ሓለውቲ

ኒው ዮርክ በበይኑ ዝዓይነቱ ምግቢ ዘለዋ ኸተማ እያ ። ካብ ፒሳ ኽሳዕ ቦርሳ ኽሳዕ ድቕድቕ ገንዘብ ንዅሉ ሰብ ዚኸውን ነገር ኣሎ። ብዛዕባ ኣፍቀርቲ ስጋኸ እንታይ ኪበሃል ይኽእል ? ብሉጽ ስቴክ በርገር ስጎ ወይ ቢቢኪ ኣበይ ክትረክብ ትኽእል? እቲ ዜሐጕስ ግና ኣብ ኒው ዮርክ ካብ ሕርሻታት እቲ ኸባቢ ብሉጽ ስጋ ዚህብ ብሉጽ ድኳናት ኣሎ። ጽማቝ ሪበኣብ ኣብ ቤት እተሰርሐ ብራትወርስት ወይ ፍልይ ዝበለ መርዚ ትደሊ እንተ ኣሊኻ ገለ ኻብቲ ኣብ ኒው ዮርክ ዚርከብ ብሉጽ ድኳናት ቀተሎ።

- ቅንዕና ዝመልኦ ቤት ማሕተም - ኣብ ኒው ዮርክ ዚርከብ ሰብኣውን ህይወታውን ቀተሊ ዚሽየጠሉ ድኳን ። ብኢድ ኣብ እተቘርጸ ደርሆ ንስጋ ብዕራይ ከምኡውን ዕየት ኣብ ምቝራጽ ፍሉይ ክእለት ኣለዎም። ብዘይካዚ ካብ ሕርሻታት ሓድሽ ጸባን እንቋቝሖን ካብ ሆት ብሬድ ኪቺን እተሰርሐ ምቁር እንጌራ ኣብ ቤቶም እተሰርሐ ቺሊ ብኢድ እተኣከበ ስጎ የቕርቡ እዮም። ማርክ ፎረስተርን ቲም ፎረስተርን ዚበሃሉ ወነንቲ እቲ ትካል ብኸመይ ብሓባር ኪዓዩ ኸም ዘለዎም ተማሂሮም እዮም። ብሉጽ ስጋ ሓሰማ ስጋ ብዕራይ ከምኡውን ደርሆ ኽትረክብ ትጽቢት ግበር። ኣድራሻ፦ 319 E 9ይ ሰይንት ኒው ዮርክ ኒው ዮርክ ኒው ዮርክ 10003

- ኦ ኦቶማኔሊ ኤንድ ሶንስ ዕዳጋ ስጋ - ሓደ ኢጣልያዊ ቐተሎ ዚሸይጥ ድኳን ስቴክን ኣብ ቤቱ እተሰርሐ ስጎታትን ስጋን ዚሸይጥ ግዜኡ ዝሓለፎ እዩ። ካብ 1900 ኣትሒዞም ኣብ ንግዲ ይዓዩ ኣለዉ ከም ሮበርት ደ ኒሮ ኣል ፓሲኖ ከምኡውን ማርቲን ስኮርስ ዝኣመሰሉ ውሩያት ሰባት ከኣ እሙናት ዓማዊል ኣለዉዎም ። በቲ ዝነቐጸ እርጋን ስጋኦም እዮም ዚፍለጡ ፣ እዚ ኸኣ ነቲ ስጋ ዝያዳ መቐረትን ተነቃፊ ቕርጽን ከም ዚህልዎ ይገብሮ ። ከም ሓርገጽ ሰገን ወይ ካንጋሮ ንዝኣመሰለ ፍልይ ዝበለ ስጋ እውን ፍሉይ ትእዛዝ ክትህብ ትኽእል ኢኻ። ኣድራሻ፦ 285 ብለከር ሰይንት ኒው ዮርክ ኒው ዮርክ ኒው ዮርክ 10014

Advertising

- ዓንቃሪቦ ስጋ - እዚ ቐተልቲ ነፍሲ እዚ ኻብ ንኣሽቱ ሕርሻታት ንብምሉኦም እንስሳታት የምጽኣሎም ኣብቲ ዝገበርዎ ምርምርን መገሻታትን ካብ ኣህጉራውያን ቀተልቲ ዝገበርዎ ምብጻሕን እተማህርዎ ሓድሽ ምንካይ ብምትእትታው ድማ ይፍለጥ እዩ። እቲ ስልማት ካብ ቀይሕ ወይንን መቝጸርያን ኣትሒዙ ኽሳዕ ስጎ (ስጋ ሓሰማ ባኮን ቀጠልያ ሽጕርቲ ሶስ ቡናዊ ሽኮር ሓቒቕ በርበረ) ይበጽሕ። ነቲ ኣብ ፍሊንትስቶንያ ዚርከብ ኣብ ሲርሎይን ዚርከብ ርጕዱ ኽልተ ሰንቲ ሜተር ዝቝረጸ ብጾታዊ ርክብ ዚምራሕ ስቴክ እውን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ኣድራሻ ፦ 397 ግራሃም ኤቭ ዊልያምስበርግ ፣ 718-609-9300

- ቀዳማይ ስጋ ሎቤል - እቲ ውሩይ ድኳን ቀተልቲ ንሽዱሽተ ዓመት ኣብ ላዕለዋይ ደርቢ ኼገልግል ጸኒሑ እዩ ፣ እዚ ኸኣ ንኸም እኒ ዎፒ ጎልድበርግ ካልቪን ክለይን ሃሪሰን ፎርድ ዝኣመሰሉ ውሩያት ሰባት በቲ ኽቡር ስቴክ ዚስሕብ እዩ ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢደ-ስርሖም ዘበላሸዉ ሓሙሽተ ወለዶታት ቀተልቲ ኣለዉዎም። እንተ ወሓደ ንኣርባዕተ ሰሙን ንቑጽ ዝዀነ ናይ ዩ. ኤስ. ዲ. ኤን. ኤ. ብኢንተርነት ኣቢልካ እውን ስጋኻ ናብ ቤትካ ኸም ዚበጽሕ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣድራሻ ፦ 1096 ማዲሰን ኤቭ ኣፐር ኢስት ሳይድ ፣ 212-737-1372

- ጃፓን ፕሪምዩም ስጋ ፦ እዚ ኣብ ኖሆ ዝርከብ ናይ ቡቲክ ቀራጺ ድኳን ኣብ ኒው ዮርክ ናይ ጃፓን ስጋ ብዕራይ ንምርካብ ዳርጋ ፈጺሙ ዘይከኣል ኢዩ ። እቲ መናድቕ ብጽሑፍን ብስእልታትን እተሸፈነ እዩ ። (ቀጺሉ 57 ግሬት ጆንስ ዝበሃል ኣብ ባስኲያት ዝርከብ ናይ መወዳእታ ስቱድዮ ኣሎ።) ኣብ ውሽጡ ዅሉ ነገር ዘይጽቡቕ እዩ። ኣብቲ ባንኮ ስጋ ጽፉፍ ቍርጽራጽ ስጋ ብስብሒ ስለ እተመልአ ብበረድ እተሸፈነ እዩ ዚመስል ። እቲ ድኳን ብ2009 ምስ ተኸፍተ ካብ ጃፓን ዝመጸ ኤ5 ሚያዛኪ ዋጉን ዋሹጉን ዚብሃል ኣብ መንጎ ጃፓናውያን ጸለምቲ ዋጉን ኣመሪካን ኣንጉስን ካብ ኦሪገን ዝመጸ መስቀል ኣቕረበ። ኣድራሻ ፦ 59 ግሬት ጆንስ ሰይንት ፣ 212-260-2333

ስለዚ ኣብ ዚቕጽል እዋን ጥዑም ስጋ ኽትበልዕ ከለኻ ናብ ሓደ ኻብዚ ኣብ ኒው ዮርክ ዚርከብ ድኳናት ቀተሎ እሞ ክኢላታት ኪመኽሩኻ ፍቐደሎም። ኣይትጕህዩን ኢኹም!

 

New York lustaufname mit dem Cetral Park in der Mitte.

Advertising
ToNEKi Media Newsletter!