Lisi ʻi ʻolunga ʻo e butchers lelei taha ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami

Kapau ʻoku ke fekumi ki he ngaahi falekoloa lelei taha ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami, ʻoku ke monuʻia. Ko e fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami ko ha kolo ia ʻoku ne ʻomi ha ngaahi naunau kakanoʻi manu kehekehe, mei he specialties faka-Holani angamaheni ki he lavea mo e flavors. Tatau ai pe pe ʻoku ke fie fakatau ha kakanoʻi manu foʻou ki hoʻo meʻakai fakafiemalie pe fiefia ʻi ha meʻatokoni ifo ʻi ha falekai, te ke lava ʻo maʻu ha fale fahiʻanga manu ʻoku feʻunga mo ho ifo mo e patiseti. Ko e niʻihi ʻeni ʻo e ngaahi falekoloa fale fahiʻanga manu lelei taha ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami ʻoku totonu ke ke vakaiʻi.

1. Slagerij de Leeuw
Ko Slagerij ti Leeuw ko e taha ia ʻo e butchers motuʻa mo ʻiloa taha ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami. Kuo ngaue ʻa e kautaha talu mei he 1964 pea ʻoku tuʻu ia ʻi he ha Utrechtsestraat. ʻOku ʻomi ʻe Slagerij ti Leeuw ha ngaahi naunau kakanoʻi manu kehekehe, kau ai ʻa e pulu, Lami, puaka, manupuna, vaʻinga mo e sosisi. ʻOku nau toe fili foki mo e siisi, uaine mo e delis. Te ke lava ʻo ʻota ʻi he ʻInitaneti pe ʻaʻahi ki honau fale ngaue pea fiefia ʻi he tokoni fakakaumeʻa mo e faleʻi taukei.

2. Loumani
Ko Louman ko ha fale fahiʻanga manu fakahisitolia ia ʻe taha ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami teiti ki he 1890. ʻOku tuʻu ia ʻi he vahefonua Jordaan mo e specialises ʻi he ngaahi naunau kakanoʻi manu faka-Holani hange ko Rookworst (ʻa e sosisi), Ossenworst (sosisi pulu) mo e croquettes. ʻOku toe fakatau atu foki ʻe Louman ʻa e kakanoʻi manu, halal kakanoʻi manu mo e ngaahi naunau vegetarian. Te ke lava ʻo fakatau ʻenau koloa ʻi honau falekoloa pe ʻi ha ngaahi maketi kehekehe ʻi he kolo.

Advertising

3. Chateaubriand
Ko e Chateaubriand ko ha fale fahiʻanga manu fakaonopooni mo e meʻafua ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami mo ha feituʻu ʻe ua: ko e taha ʻi he feituʻu ʻo e Oud-Zuid pea taha ʻi he suburb ʻo Amstelveen. ʻOku ʻiloa ʻa Chateaubriand ʻi heʻene kakanoʻi manu lelei sourced mei he ngaahi faama fakalotofonua mo fakavahaʻapuleʻanga. ʻOku nau foaki ha pulu, veal, Lami, puaka, manupuna mo e kakanoʻi manu vaʻinga, pea pehe ki he meʻa tahi, siisi mo e uaine. Te ke lava foki ʻo ʻota ʻi he ʻInitaneti pe tohi ha tepile ʻi he falekai ʻe lava ke ke fiefia ai ʻi he ngaahi peleti angamaheni.

4. fale kohu ʻo Felengi
Ko e fale kohu ʻo Felengi ko ha fale fahiʻanga manu makehe ia ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami ʻoku specialises ʻi he ngaahi kakanoʻi manu mo e ika ifi tapaka. Naʻe fokotuʻu ia ʻi he 1994 ʻe Frank Heyn, ko ha tokotaha ʻAmelika naʻa ne ʻomi ʻene manako he ifi tapaka ki Netaleni. ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he fale kohu ʻo Felengi ʻa e ngaahi founga tukufakaholo mo e ngaahi meʻa fakanatula ke faʻu ʻaki ha ngaahi meʻa ifi tapaka ifo hange ko e Samani, ika, moa, motuʻaʻi pato, Hami, Pekane mo e siisi. Te ke lava ʻo fakatau ʻenau koloa ʻi honau falekoloa pe ʻi he ʻInitaneti, pe ʻaʻahi ki heʻenau cafe. ki ha maʻu meʻatokoni pongipongi pe kai hoʻata ifo.

5. Pieter Van Mia
Ko Pieter Veni Mia ko ha fale fahiʻanga manu ia ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami ʻoku fakatefito ʻi he vaʻinga mo e kakanoʻi manu. Naʻe fokotuʻu ia ʻi he 1989 ʻe Pieter Van Mia, ko ha tokotaha Hanita kimuʻa naʻa ne fie vahevahe ʻene ʻofa he vaʻinga mo e kakai. ʻOku fakatau atu ʻe Pieter Veni Mia ʻa e kakanoʻi manu mei he boars vao, hares, lapisi, pheasants, partridges, quails mo ha ngaahi meʻa lahi ange. ʻOku ʻi ai foki mo haʻanau pulu, Lami, puaka mo e fanga manupuna mei he ngaahi faama kuo fakamoʻoniʻi. Te ke lava ʻo maʻu ʻenau koloa ʻi honau fale ngaue pe ʻi ha ngaahi falekai kehekehe mo ngaahi hotele ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami.

 

Amsterdam mit Kanal in der Dämmerung.