Lisi ʻi ʻolunga ʻo e butchers lelei taha ʻi Hen

Kapau ʻoku ke kumi ha fale fahiʻanga manu lelei ʻi Hen, te ke spoilt ke fili. ʻOku ʻomi ʻe he kolo ha ngaahi falekoloa kehekehe ʻo e fale fahiʻanga manu ʻoku makehe ki honau tuʻunga lelei, freshness mo e kehekehe. Tatau ai pe pe ʻoku ke fie maʻu ha fakakaungameʻa bratwurst, ko ha steak melie pe ko ha Hami lelei, ʻoku fakapapauʻi atu ke ke maʻu ʻa e tuʻasila totonu heni. ʻI he blog ko ʻeni, ʻoku tau ʻoatu ai ʻetau lisi ki ʻolunga ʻo e butchers lelei taha ʻi Henʻoku totonu ke ke feinga moʻoni.

1. Metzgerei Müller
Ko e fale fahiʻanga Müller ko ha pisinisi fakafamili ia kuo laka hake he taʻu ʻe 100. ʻOku kei fakahoko pe heni ʻa e tamate mo e ngaue tukufakaholo, ʻa ia ʻoku ha ʻi he tuʻunga maʻolunga mo hono ʻahiʻahiʻi ʻo e kakanoʻi manu. ʻOku ʻomi ʻe he fale fahiʻanga Müller ha ngaahi sosisi mo e kakanoʻi manu kehekehe ʻoku toki faʻu he ʻaho kotoa pe. ʻOku matuʻaki manakoa ʻa e ngaahi sosisi ʻate, ʻa e ngaahi sosisi crunchy mo e steaks pulu. ʻOku mahuʻinga ʻaupito ʻa e fale fahiʻanga manu Müller attaches ki he husepaniti fakavahelahi mo e faʻahinga ʻo e fanga monumanu pea maʻu ʻa e kakanoʻi manu mei he ngaahi faama fakalotofonua.

2. Fleischerei Simiki
Ko Fleischerei Simiki ko ha fale fahiʻanga manu fakaonopooni mo mohu fakakaukau specialising ʻi he pulu taʻu momoa. ʻOku ʻuhinga ʻeni, ʻi he hili ʻa e tamate, ʻoku matuʻotuʻa ʻa e pulu ʻi he ʻea ʻi ha ngaahi uike lahi, ʻo ʻai ia ke matuʻaki angaʻofa mo aromatic. ʻOku ʻomi ʻe Fleischerei Simiki ha ngaahi tuʻunga kehekehe ʻo e kakato mo e lavea te ke lava ʻo fili ʻo fakatatau ki hoʻo ifo. Te ke toe maʻu foki mo hano fili ʻo e charcuterie lelei, salati mo e meʻatokoni kuo maau, ʻa ia ʻoku faʻu kotoa ʻi he fale.

Advertising

3. fale fahiʻanga manu ko Uepa
Ko e fale fahiʻanga manu ko Uepa ko ha kiʻi fale fahiʻanga manu siʻisiʻi ka ʻoku specializes ʻi he Hami mo e ngaahi naunau ifi tapaka. Te ke lava heni ʻo fili mei ha ngaahi meʻa kehekehe ʻe 50, ʻo fakatatau ki he ngaahi founga feimeʻatokoni motuʻa mo e sipaisi fakanatula. ʻOku kei smokes pe ʻe he fale fahiʻanga manu ʻa Uepa ʻa ʻene kakanoʻi manu ʻi beech papa, ʻa ia ʻoku ne ʻomi ha ʻalaha taʻe-hano-tatau. Tatau ai pe pe ko e vaota ʻuliʻuli, Tyrolean Pekane pe Samani, te ke maʻu heni ha meʻa ki he ifo kotoa pe.

4. Fleischerei Meyer
Ko Fleischerei Meyer ko ha fale fahiʻanga manu ia ʻoku fakatefito ʻi he fale fahiʻanga manu mo e kakanoʻi manu tuʻuloa. Fleischerei Meyer ʻoku ne ʻomi pe ʻa e kakanoʻi manu ʻoku maʻu mei he husepāniti ʻoku mapuleʻi mo fakamoʻoniʻi. ʻOku ʻata ʻa e kakanoʻi manu mei he antibiotics, homouni mo e ʻenisinia tukufakaholo pea ʻoku ngaue fakalelei. Makehe mei he ngaahi meʻa ʻiloa ʻo e sosisi mo e kakanoʻi manu, ʻoku toe ʻomi foki ʻe Fleischerei Meyer ha vegetarian mo vegan ngaahi founga naʻe fai mei he soy, seitan pe lupins.

5. fale fahiʻanga manu kela
Ko Metzgerei Kela ko ha fale fahiʻanga manu fakavahaʻapuleʻanga ia ʻoku ne ʻoatu ha fononga ʻi he funga ʻo e mamani. Makehe mei he sosisi mo e kakanoʻi manu specialties, ʻoku toe ʻomi foki ʻe he fale fahiʻanga manu ʻo e Fale fahiʻanga manu ha ngaahi meʻa ʻe faingataʻa ke ke maʻu. Tatau ai pe pe ko e Lami mei Nuʻu Sila, bison mei Kanata pe Kangakalo poini mei ʻAositelelia, te ke lava heni ʻo pamper hoʻo Palate. ʻOku toe ʻomi foki ʻe he fale fahiʻanga manu ʻo e Fale fahiʻanga manu ha ngaahi sipaisi kehekehe, sauces mo e ʻu peleti ʻoku ʻalu lelei mo e faʻahinga kakanoʻi manu kehekehe.

Hannoveraner Schloß bei Tag.